www.zdzislawbanas.pl
Facebook
 
YouTube
 
Instagram
  Dodaj do ulubionych   Listy poparcia   Dyplomy   Kontakt
Strona główna Aktualności  |  O mnie   |  Galeria   |  Mój program   |  Kandydaci do Rady   |  Zgłoszenie uwag   |  Siewierz w obiektywie   |  Komitet honorowy   |  Audycje filmowe
ZDZISŁAW BANAŚ
KANDYDAT NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA BANASIA
Pobierz w PDF Okręg Nr 9

Zofia Machura
 

Szanowni Państwo!

Nazywam się Zofia Machura jestem mieszkanką Leśniaków. Z wykształcenia jestem technikiem ekonomistą i technikiem rolnikiem. Prowadzę własne gospodarstwo rolne. Od 2002 roku jestem sołtysem sołectwa Leśniaki, a od roku 2006 z państwa wyboru pełnię zaszczytną funkcję radnej Rady Miejskiej w Siewierzu. Mam nadzieję że dostrzegacie Państwo moje zaangażowanie, dotychczasową pracę oraz to, czego udało mi się dokonać. Wiedza i doświadczenie zdobyte przez lata pracy społecznej motywuje mnie do dalszej służby społeczeństwu i pracy na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Działalność społeczna sprawia mi wiele satysfakcji, dlatego aktywnie i z sukcesami działam w Zarządzie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki, KGW Leśniaki, Zarządzie Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc, Zarządzie Kółka Rolniczego w Żelisławicach, a od 2013 r. jestem Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Będzińskiego. Moja dotychczasowa praca społeczna została dostrzeżona na szczeblu centralnym i doceniona zaszczytnym tytułem "Sołtys Roku 2010".Moją dewizą życiową jest unikanie konfliktów, szacunek dla każdego człowieka oraz niesienie pomocy potrzebującym.

Do moich dotychczasowych sukcesów zaliczam:

 • budowę ścieżki pieszo rowerowej w Leśniakach
 • budowę obiektów rekreacyjno-sportowych w Leśniakach
 • urządzenie i wyposażenie kafejki internetowej
 • wykonanie projektu na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW793 z ulicą Przyszłości oraz projektu na gruntowny remont całego odcinka DW 793 przebiegającego przez Leśniaki , ul. Siewierską w Żelisławicach oraz Czekankę
 • wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Górny Las
 • przebudowa i remont drogi w Leśniakach, ul. Przyszłości II wraz z przebudową mostu w Żelisławicach
 • regulację cieku wodnego w Leśniakach
 • uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Leśniakach
 • uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Czekance
 • zamontowanie Hot Spotu przy remizie
 • postawienie wiat przystankowych
 • powołanie i działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki
 • coroczną organizację imprez integracyjnych: - Dzień Pań, Sportowy Dzień Dziecka w Leśniakach wybudowanie siłowni na placu przy remizie OSP
 • poprawa komunikacji miejskiej (dodatkowe linie autobusowe)
 • dzięki moim zabiegom mamy w sołectwach fundusz sołecki
 • bardzo długo oczekiwany gruntowny remont budynku remizy OSP i placu przy remizie
Poprzednie kadencje uważam za udane, ze względu na realizację wielu zadań i inwestycji które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju mojego okręgu wyborczego i całej gminy, także dzięki udanej zgodnej współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Siewierz i Radą Miejską w Siewierzu.

Mam jeszcze wiele pomysłów i projektów do zrealizowania, chciałabym dalej wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców, pracować nad poprawą jakości ich życia, wspierać działalność organizacji społecznych. Pragnę kontynuować działania na rzecz społeczności Leśniaków, Czekanki, Żelisławic oraz całej gminy, dlatego ponownie kandyduję na radną Rady Miejskiej w Siewierzu w okręgu wyborczym nr 9.

Dla mojego okręgu wyborczego priorytetem w mojej przyszłej działalności będzie
 • remont drogi wojewódzkiej DW 793 oraz przebudowa skrzyżowania DW 793 z ul. Przyszłości
 • budowa i modernizacja drogi gminnej w Leśniakach od DW 793 do ul. Rolniczej oraz zadbanie o stan dróg na terenie mojego okręgu wyborczego
 • uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz jego modernizacja
 • budowa ogniw fotowoltaicznych
 • modernizacja placu zabaw
 • dalsze wspieranie działalności organizacji i stowarzyszeń działających na terenie sołectw Leśniaki i Żelisławice
 • wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do poprawy życia mieszkańców naszych miejscowości
Proszę o oddanie głosu na moja kandydaturę, abym mogła kontynuować rozpoczęte działania i realizować nowe!


 


Stronę odwiedzono 180054 razy.
  Strona główna   Dodaj do ulubionych Copyright © 2018 Zdzisław Banaś