www.zdzislawbanas.pl
Facebook
 
YouTube
 
Instagram
  Dodaj do ulubionych   Listy poparcia   Dyplomy   Kontakt
Strona główna Aktualności  |  O mnie   |  Galeria   |  Mój program   |  Kandydaci do Rady   |  Zgłoszenie uwag   |  Siewierz w obiektywie   |  Komitet honorowy   |  Audycje filmowe
ZDZISŁAW BANAŚ
KANDYDAT NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA BANASIA
 
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W SOŁECTWACH POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY
ZAKUP NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA DLA REMIZY OSP TULISZÓW
BUDOWA SIŁOWNI TERENOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PODWARPIE I BRUDZOWICE
BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ NA UL. WIDOKOWEJ W TULISZOWIE
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W GMINIE PSARY I SIEWIERZ CELEM STWORZENIA WSPÓLNEGO MARKOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEWIERZU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 31
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W CIĄGU ULIC OLEŚNICKIEGO, KOPERNIKA I BYTOMSKIEJ
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR 2 W SIEWIERZU
BUDOWA DROGI GMINNEJ DLA OBSŁUGI DZIELNICY SIEWIERZ JEZIORNA
MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ
PRZEBUDOWA DRÓG UL. ŻWIRKI I WIGURY, OLEŚNICKIEGO I KIELECKIEJ
ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP WOJKOWICE KOŚCIELNE
OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP WOJKOWICE KOŚCIELNE
BUDOWA KANALIZACJI - UL. KIELECKA
PROMOWANIE NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ BUDOWĘ ZINTEGROWANEGO PUNKTU PRZESIADKOWEGO W SIEWIERZU ORAZ BUDOWĘ DROGI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ WOJKOWICE KOŚCIELNE Z KUŹNICĄ WARĘŻYŃSKĄ
WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DZIĘKI BUDOWIE INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SIEWIERZ
ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU DLA OSP SIEWIERZ
LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W ŻELISŁAWICACH
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL. RZECZNEJ W SIEWIERZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W LEŚNIAKACH
PRZEBUDOWA BUDYNKU NA UL. GÓRNEJ – NA MIESZKANIA SOCJALNE
PROGRAM "AKTYWNA TABLICA 2017"
WYPOSAŻENIE W SPRZĘT RATOWNICTWA
ZAGŁĘBIOWSKI PARK LINEARNY
ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SŁUŻB RATOWNICZYCH POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU I SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W SIEWIERZU
ODSŁONIĘCIE A NASTĘPNIE KONSERWACJA I RESTAURACJA BASTEJOWEGO SYSTEMU OBRONNEGO ZAMKU W SIEWIERZU, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ MURY OBRONNE WRAZ Z TARASEM ARTYLERYJSKIM, NAROŻNE BASTEJE ORAZ HISTORYCZNE ZEJŚCIA Z TARASU DO KAZAMAT BARBAKANU
ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE I PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ PRZY ZINTEGROWANYM PUNKCIE PRZESIADKOWYM (W TRAKCIE REALIZACJI)
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W CZĘŚCI MIASTA SIEWIERZ – TZW. "PIWONI" (W TRAKCIE PLANOWANIA)
WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU REMIZY OSP W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH (W TRAKCIE REALIZACJI)
WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRUDZOWICACH (W TRAKCIE REALIZACJI)
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY REMIZIE OSP W BRUDZOWICACH
Stronę odwiedzono 208919 razy.
  Strona główna   Dodaj do ulubionych Copyright © 2018 Zdzisław Banaś