www.zdzislawbanas.pl
Facebook
 
YouTube
 
Instagram
  Dodaj do ulubionych   Listy poparcia   Dyplomy   Kontakt
Strona główna Aktualności  |  O mnie   |  Galeria   |  Mój program   |  Kandydaci do Rady   |  Zgłoszenie uwag   |  Siewierz w obiektywie   |  Komitet honorowy   |  Audycje filmowe
ZDZISŁAW BANAŚ
KANDYDAT NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA BANASIA
Pobierz w PDF Okręg Nr 10

Jan Bańka
 

Nazywam się Jan Bańka. Mam 71 lat. Mieszkam w Brudzowicach. Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu oraz Policealnej Szkoły Górniczej w Chorzowie, którą ukończyłem z tytułem technika górnictwa. Pracowałem w KWK “Grodziec”, gdzie w latach 1968–1995 byłem kierownikiem Oddziału Wentylacji. Działalność społeczną rozpocząłem jako członek Związku Młodzieży Wiejskiej w Brudzowicach i Przewodniczący w Zarządzie Gminnym ZMW w Siewierzu.

W latach 1999–2005 pełniłem funkcję sołtysa Sołectwa Brudzowice. W roku 2000 założyłem Stowarzyszenie Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Powiatu Będzińskiego, w którym pełniłem funkcję prezesa (2000-2003). W latach 2001–2006 byłem wiceprezesem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Śląskiego. Obecnie jestem słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu, gdzie pełnię funkcję zastępcy prezesa.
Za swoją działalność społeczno-zawodową byłem odznaczony: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Brązową oraz Srebrną odznaką im. Janka Krasickiego, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Jestem otwarty na ludzi. Nigdy nie przechodzę obojętnie wobec problemów i krzywdy innych. Zawsze staram się autentycznie i efektywnie działać na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju naszego sołectwa.

Dzięki Państwa zaufaniu i poparciu od roku 2002 do roku 2018 byłem radnym Rady Miejskiej w Siewierzu. Doświadczenie zdobyte przez te lata, powoduje, że inaczej patrzę na życie oraz potrzeby mieszkańców naszego sołectwa. Dotychczasowa działalność społeczna, stały rozwój naszej miejscowości oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców są dla mnie priorytetem i sprawiają mi ogromną satysfakcję. Dlatego też chcę kontynuować pracę na rzecz społeczności lokalnej i po raz piąty ubiegam się o mandat radnego.

Jako radny chciałbym zrealizować następujące zadania
  • po zakończeniu dokumentacji przebudowy drogi powiatowej (jest w opracowaniu) doprowadzić do w miarę szybkiego realizowania przebudowy tej drogi wraz z położeniem chodników,
  • uaktywnić działalność Centrum Kulturalno – Edukacyjnego w Brudzowicach poprzez prowadzenie zajęć kółek zainteresowań dla młodzieży i organizacji społecznych (takich jak KGW),
  • dofinansowanie do budowy kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców.
  • Budowa boiska przy Szkole Podstawowej
  • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
     


 


Stronę odwiedzono 180090 razy.
  Strona główna   Dodaj do ulubionych Copyright © 2018 Zdzisław Banaś