www.zdzislawbanas.pl
Facebook
 
YouTube
 
Instagram
  Dodaj do ulubionych   Listy poparcia   Dyplomy   Kontakt
Strona główna Aktualności  |  O mnie   |  Galeria   |  Mój program   |  Kandydaci do Rady   |  Zgłoszenie uwag   |  Siewierz w obiektywie   |  Komitet honorowy   |  Audycje filmowe
ZDZISŁAW BANAŚ
KANDYDAT NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA BANASIA
 
INWESTYCJE
PRZEBUDOWA DRÓG OD SKRZYŻOWANIA UL. ŻWIRKI I WIGURY Z UL. OLEŚNICKIEGO DO RONDA NA UL. KIELECKIEJ W SIEWIERZU WRAZ Z ODWODNIENIEM, BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ WYKONANIEM DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO I INNYCH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH
PRZEBUDOWA DRÓG OD SKRZYŻOWANIA UL. ŻWIRKI I WIGURY Z UL. OLEŚNICKIEGO DO RONDA NA UL. KIELECKIEJ W SIEWIERZU WRAZ Z ODWODNIENIEM, BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ WYKONANIEM DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO I INNYCH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH
ZAPEWNIENIE KOMPLETNEJ I NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POPRZEZ REMONT ODCINKÓW DRÓG NA ULICACH BYTOMSKIEJ, KOPERNIKA I OLEŚNICKIEGO W SIEWIERZU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA, OŚWIETLENIA ULICZNEGO, ROZBUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ I REMONTEM WODOCIĄGU...
ZAPEWNIENIE KOMPLETNEJ I NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POPRZEZ REMONT ODCINKÓW DRÓG NA ULICACH BYTOMSKIEJ, KOPERNIKA I OLEŚNICKIEGO W SIEWIERZU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA, OŚWIETLENIA ULICZNEGO, ROZBUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ I REMONTEM WODOCIĄGU...
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W SIEWIERZU NA CELE REKREACYJNO-EDUKACYJNE POPRZEZ BUDOWĘ PARKU MIEJSKIEGO ORAZ PLENEROWEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU PN. ZAGŁĘBIOWSKI PARK LINEARNY – REWITALIZACJA OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEK PRZEMSZY I BRYNICY – GMINA SIEWIERZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W SIEWIERZU NA CELE REKREACYJNO-EDUKACYJNE POPRZEZ BUDOWĘ PARKU MIEJSKIEGO ORAZ PLENEROWEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU PN. ZAGŁĘBIOWSKI PARK LINEARNY – REWITALIZACJA OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEK PRZEMSZY I BRYNICY – GMINA SIEWIERZ
BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DZIĘKI BUDOWIE INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SIEWIERZ
WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DZIĘKI BUDOWIE INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SIEWIERZ
BUDOWA DROGI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ WOJKOWICE KOŚCIELNE Z KUŹNICĄ WARĘŻYŃSKĄ W RAMACH ZADANIA „PROMOWANIE NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ BUDOWĘ ZINTEGROWANEGO PUNKTU PRZESIADKOWEGO W SIEWIERZU ORAZ BUDOWĘ DROGI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ WOJKOWICE KOŚCIELNE Z KUŹNICĄ WARĘŻYŃSKĄ”
BUDOWA DROGI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ WOJKOWICE KOŚCIELNE Z KUŹNICĄ WARĘŻYŃSKĄ W RAMACH ZADANIA „PROMOWANIE NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ BUDOWĘ ZINTEGROWANEGO PUNKTU PRZESIADKOWEGO W SIEWIERZU ORAZ BUDOWĘ DROGI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ WOJKOWICE KOŚCIELNE Z KUŹNICĄ WARĘŻYŃSKĄ”
KOMPLEKSOWA REALIZACJA W FORMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” INWESTYCJI POD NAZWĄ „ODSŁONIĘCIE, A NASTĘPNIE KONSERWACJA I RESTAURACJA BASTEJOWEGO SYSTEMU OBRONNEGO ZAMKU W SIEWIERZU, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ MURY OBRONNE WRAZ Z TARASEM ARTYLERYJSKIM, NAROŻNE BASTEJE ORAZ HISTORYCZNE ZEJŚCIA Z TARASU DO KAZAMAT BARBAKANU” WRAZ Z WYKONANIEM KOMPLEKSOWYCH BADAŃ
KOMPLEKSOWA REALIZACJA W FORMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” INWESTYCJI POD NAZWĄ „ODSŁONIĘCIE, A NASTĘPNIE KONSERWACJA I RESTAURACJA BASTEJOWEGO SYSTEMU OBRONNEGO ZAMKU W SIEWIERZU, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ MURY OBRONNE WRAZ Z TARASEM ARTYLERYJSKIM, NAROŻNE BASTEJE ORAZ HISTORYCZNE ZEJŚCIA Z TARASU DO KAZAMAT BARBAKANU” WRAZ Z WYKONANIEM KOMPLEKSOWYCH BADAŃ
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM DRÓG GMINNYCH I CHODNIKÓW          W OKOLICY PLACU WOJSKA POLSKIEGO W SIEWIERZU ORAZ NA ULICACH DĄBROWSKIEGO, SŁOWACKIEGO I STRUMIEŃ W RAMACH ZADANIA „POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ POPRAWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ PRZY ZINTEGROWANYM PUNKCIE PRZESIADKOWYM W SIEWIERZU”
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM DRÓG GMINNYCH I CHODNIKÓW W OKOLICY PLACU WOJSKA POLSKIEGO W SIEWIERZU ORAZ NA ULICACH DĄBROWSKIEGO, SŁOWACKIEGO I STRUMIEŃ W RAMACH ZADANIA „POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ POPRAWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ PRZY ZINTEGROWANYM PUNKCIE PRZESIADKOWYM W SIEWIERZU”
BUDOWA BAZY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SIEWIERZU
BUDOWA BAZY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SIEWIERZU
PRZEBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO LKS OSTOJA W ŻELISŁAWICACH – ETAP III
PRZEBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO LKS OSTOJA W ŻELISŁAWICACH – ETAP III
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ULICY RZECZNEJ W SIEWIERZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ULICY RZECZNEJ W SIEWIERZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI ŻELISŁAWICE I LEŚNIAKI CELEM POLEPSZENIA WARUNKÓW DYNAMICZNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W ŻELISŁAWICACH WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU
POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI ŻELISŁAWICE I LEŚNIAKI CELEM POLEPSZENIA WARUNKÓW DYNAMICZNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W ŻELISŁAWICACH WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA ULICACH SOSNOWEJ I PIASKOWEJ W SIEWIERZU
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA ULICACH SOSNOWEJ I PIASKOWEJ W SIEWIERZU
BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO WRAZ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z TERENÓW DZIELNICY SIEWIERZ JEZIORNA
BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO WRAZ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z TERENÓW DZIELNICY SIEWIERZ JEZIORNA
PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ              W PODWARPIU
PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PODWARPIU
KONTYNUACJA BUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO NA ULICY GÓRNEJ W SIEWIERZU
KONTYNUACJA BUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO NA ULICY GÓRNEJ W SIEWIERZU
BUDOWA ZINTEGROWANEGO PUNKTU PRZESIADKOWEGO W SIEWIERZU W RAMACH ZADANIA „PROMOWANIE NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ BUDOWĘ ZINTEGROWANEGO PUNKTU PRZESIADKOWEGO W SIEWIERZU ORAZ BUDOWĘ DROGI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ WOJKOWICE KOŚCIELNE Z KUŹNICĄ WARĘŻYŃSKĄ”.
BUDOWA ZINTEGROWANEGO PUNKTU PRZESIADKOWEGO W SIEWIERZU W RAMACH ZADANIA „PROMOWANIE NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ BUDOWĘ ZINTEGROWANEGO PUNKTU PRZESIADKOWEGO W SIEWIERZU ORAZ BUDOWĘ DROGI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ WOJKOWICE KOŚCIELNE Z KUŹNICĄ WARĘŻYŃSKĄ”.
ROZBUDOWA, KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ROZBUDOWA, KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY SIEWIERZ:
PODWARPIE, KARSÓW, KUŹNICA PODLEŚNA, KUŹNICA PIASKOWA, KUŹNICA WARĘŻYŃSKA, WARĘŻYN I PIERKOWSKIE
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY SIEWIERZ: PODWARPIE, KARSÓW, KUŹNICA PODLEŚNA, KUŹNICA PIASKOWA, KUŹNICA WARĘŻYŃSKA, WARĘŻYN I PIERKOWSKIE
KOMPLEKSOWA REALIZACJA W FORMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” ZADANIA POD NAZWĄ: WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRUDZOWICACH
KOMPLEKSOWA REALIZACJA W FORMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” ZADANIA POD NAZWĄ: WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRUDZOWICACH
BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ NA ULICY WIDOKOWEJ W TULISZOWIE 
TERMIN REALIZACJI: GRUDZIEŃ 2014 R.
BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ NA ULICY WIDOKOWEJ W TULISZOWIE TERMIN REALIZACJI: GRUDZIEŃ 2014 R.
PRZEBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO KS „NIWY” W BRUDZOWICACH – ETAP III
PRZEBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO KS „NIWY” W BRUDZOWICACH – ETAP III
ROZPOCZĘTO PRZEBUDOWĘ WODOCIĄGÓW W SIEWIERZU NA OSIEDLU ZACHÓD: UL. BEMA, UL. TARGOWA, UL. SIKORSKIEGO
ROZPOCZĘTO PRZEBUDOWĘ WODOCIĄGÓW W SIEWIERZU NA OSIEDLU ZACHÓD: UL. BEMA, UL. TARGOWA, UL. SIKORSKIEGO
DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO W RAMACH ZADANIA PN. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SŁUŻB RATOWNICZYCH POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU I SPRZĘTU RATOWNICZO –      GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W SIEWIERZU
DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO W RAMACH ZADANIA PN. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SŁUŻB RATOWNICZYCH POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU I SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W SIEWIERZU
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH
DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO W RAMACH ZADANIA PN. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SŁUŻB RATOWNICZYCH POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU I SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W SIEWIERZU
DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO W RAMACH ZADANIA PN. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SŁUŻB RATOWNICZYCH POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU I SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W SIEWIERZU
MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W LEŚNIAKACH NA CELE SPOŁECZNE
MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W LEŚNIAKACH NA CELE SPOŁECZNE
MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO REMIZY OSP W BRUDZOWICACH
MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO REMIZY OSP W BRUDZOWICACH
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL. MŁYŃSKIEJ W SIEWIERZU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL. MŁYŃSKIEJ W SIEWIERZU
WYKONANIE: REMONTU ELEWACJI, REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM, REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (ŁĄCZNIE Z NOWĄ INSTALACJĄ OŚWIETLENIOWĄ) W SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH
WYKONANIE: REMONTU ELEWACJI, REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM, REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (ŁĄCZNIE Z NOWĄ INSTALACJĄ OŚWIETLENIOWĄ) W SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH
MODERNIZACJA DRÓG NA ULICACH PAŃSKIE I PODBAGNIE W DZIEWKACH
MODERNIZACJA DRÓG NA ULICACH PAŃSKIE I PODBAGNIE W DZIEWKACH
MODERNIZACJA DROGI NA ULICY KOMORNIKI W GOŁUCHOWICACH
MODERNIZACJA DROGI NA ULICY KOMORNIKI W GOŁUCHOWICACH
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W GMINIE SIEWIERZ
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W GMINIE SIEWIERZ
PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 86 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO WRAZ         Z ZATOKĄ, WIATĄ PRZYSTANKOWĄ, OŚWIETLENIEM ORAZ CIĄGAMI PIESZYMI W KUŹNICY PODLEŚNEJ, A TAKŻE BUDOWA LINII KABLOWEJ NN OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZEZ DROGĘ KRAJOWĄ NR 86 W KUŹNICY PODLEŚNEJ W REJONIE RESTAURACJI „FINEZJA”.
PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 86 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO WRAZ Z ZATOKĄ, WIATĄ PRZYSTANKOWĄ, OŚWIETLENIEM ORAZ CIĄGAMI PIESZYMI W KUŹNICY PODLEŚNEJ, A TAKŻE BUDOWA LINII KABLOWEJ NN OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZEZ DROGĘ KRAJOWĄ NR 86 W KUŹNICY PODLEŚNEJ W REJONIE RESTAURACJI „FINEZJA”.
WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEBUDOWY DROGI ŁĄCZĄCEJ DROGĘ DK 78 W MIERZĘCICACH Z DROGĄ DK 86 W KUŹNICY WARĘŻYŃSKIEJ. ZADANIE REALIZOWANO W RAMACH PROJEKTU: „POPRAWA SPÓJNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO POPRZEZ POŁĄCZENIE DK 78 I DK 86
WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEBUDOWY DROGI ŁĄCZĄCEJ DROGĘ DK 78 W MIERZĘCICACH Z DROGĄ DK 86 W KUŹNICY WARĘŻYŃSKIEJ. ZADANIE REALIZOWANO W RAMACH PROJEKTU: „POPRAWA SPÓJNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO POPRZEZ POŁĄCZENIE DK 78 I DK 86" PRZY WSPÓŁPRACY GMINY ZE STAROSTWEM POWIATOWYM W BĘDZINIE
REMONT UL. GÓRNY LAS WRAZ Z UŁOŻENIEM NOWEJ NAKŁADKI ASFALTOWEJ
REMONT UL. GÓRNY LAS WRAZ Z UŁOŻENIEM NOWEJ NAKŁADKI ASFALTOWEJ
MODERNIZACJA DROGI NA ULICY WIŚNIOWEJ W SIEWIERZU
MODERNIZACJA DROGI NA ULICY WIŚNIOWEJ W SIEWIERZU
PRZEBUDOWA I REMONT DROGI GMINNEJ NA UL. GÓRNEJ W SIEWIERZU
PRZEBUDOWA I REMONT DROGI GMINNEJ NA UL. GÓRNEJ W SIEWIERZU
ODBUDOWA ŚCIANY POŁUDNIOWEJ ZAMKU BISKUPÓW KRAKOWSKICH W SIEWIERZU, POLEGAJĄCA NA ROZEBRANIU I PONOWNEJ REKONSTRUKCJI ODTWORZONEJ W 2009 R. CZĘŚCI ŚCIANY POŁUDNIOWEJ, WYKONANEJ NIEZGODNIE Z WARUNKAMI WSKAZANYMI W PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM Z 2008 R.
ODBUDOWA ŚCIANY POŁUDNIOWEJ ZAMKU BISKUPÓW KRAKOWSKICH W SIEWIERZU, POLEGAJĄCA NA ROZEBRANIU I PONOWNEJ REKONSTRUKCJI ODTWORZONEJ W 2009 R. CZĘŚCI ŚCIANY POŁUDNIOWEJ, WYKONANEJ NIEZGODNIE Z WARUNKAMI WSKAZANYMI W PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM Z 2008 R.
KOMPLEKSOWA REALIZACJA W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” PLACU ZABAW W WARĘŻYNIE
KOMPLEKSOWA REALIZACJA W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” PLACU ZABAW W WARĘŻYNIE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W WARĘŻYNIE NA CELE REKREACYJNE I SPORTOWE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W WARĘŻYNIE NA CELE REKREACYJNE I SPORTOWE
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW STREFY OKOŁOSZKOLNEJ W ŻELISŁAWICACH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM PRZY UL. PRZYSZŁOŚCI
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW STREFY OKOŁOSZKOLNEJ W ŻELISŁAWICACH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM PRZY UL. PRZYSZŁOŚCI
UTWORZENIE LOKALNEGO OŚRODKA WIEDZY I EDUKACJI - LOWE
UTWORZENIE LOKALNEGO OŚRODKA WIEDZY I EDUKACJI - LOWE
REMONT DRÓG GMINNYCH W BRUDZOWICACH UL. GAJOWA I UL. LEŚNICZÓWKA
REMONT DRÓG GMINNYCH W BRUDZOWICACH UL. GAJOWA I UL. LEŚNICZÓWKA
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CZEKANCE NA CELE REKREACYJNE I SPORTOWE
USUNIĘCIE KOLIZJI KANAŁU SANITARNEGO (Ø 315) I DESZCZOWEGO ( Ø 315) Z GAZOCIĄGAMI NA ULICY KIELECKIEJ W SIEWIERZU
USUNIĘCIE KOLIZJI KANAŁU SANITARNEGO (Ø 315) I DESZCZOWEGO ( Ø 315) Z GAZOCIĄGAMI NA ULICY KIELECKIEJ W SIEWIERZU
BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. PIASTÓW W ŻELISŁAWICACH NA ODCINKU: OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ DW 793 W CZEKANCE DO CMENTARZA PARAFIALNEGO W ŻELISŁAWICACH
BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. PIASTÓW W ŻELISŁAWICACH NA ODCINKU: OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ DW 793 W CZEKANCE DO CMENTARZA PARAFIALNEGO W ŻELISŁAWICACH
WYKONANIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU ZINTEGROWANEGO POSTERUNKU SŁUŻB RATOWNICZYCH W SIEWIERZU, W CELU UTRZYMANIA BUDYNKU WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM
WYKONANIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU ZINTEGROWANEGO POSTERUNKU SŁUŻB RATOWNICZYCH W SIEWIERZU, W CELU UTRZYMANIA BUDYNKU WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM
REMONT SEGMENTOWYCH BRAM GARAŻOWYCH ORAZ NAPRAWA BRAMY WJAZDOWEJ DO BUDYNKU POSTERUNKU SŁUŻB RATOWNICZYCH W SIEWIERZU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 8 A
REMONT SEGMENTOWYCH BRAM GARAŻOWYCH ORAZ NAPRAWA BRAMY WJAZDOWEJ DO BUDYNKU POSTERUNKU SŁUŻB RATOWNICZYCH W SIEWIERZU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 8 A
DOSTAWA STROJÓW, KOSZUL I SPODNI DLA ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ MIASTA I GMINY SIEWIERZ
DOSTAWA STROJÓW, KOSZUL I SPODNI DLA ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ MIASTA I GMINY SIEWIERZ
WYKONANIE ODLEWU Z BRĄZU ŁAWKI ORAZ RZEŹB TWÓRCÓW PIEŚNI „OD SIEWIERZA JECHAŁ WÓZ” WRAZ Z TRANSPORTEM I MONTAŻEM NA RYNKU W SIEWIERZU
WYKONANIE ODLEWU Z BRĄZU ŁAWKI ORAZ RZEŹB TWÓRCÓW PIEŚNI „OD SIEWIERZA JECHAŁ WÓZ” WRAZ Z TRANSPORTEM I MONTAŻEM NA RYNKU W SIEWIERZU
DOSTAWA PRZEWOŹNEGO AGREGATU POMPOWEGO DLA JEDNOSTKI OSP W SIEWIERZU W RAMACH       ZADANIA PN. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SŁUŻB RATOWNICZYCH POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU I SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEWIERZU
DOSTAWA PRZEWOŹNEGO AGREGATU POMPOWEGO DLA JEDNOSTKI OSP W SIEWIERZU W RAMACH ZADANIA PN. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SŁUŻB RATOWNICZYCH POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU I SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEWIERZU
REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. A. MICKIEWICZA ORAZ WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3103 NA PLACU OGRÓJECKIM W SIEWIERZU
REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. A. MICKIEWICZA ORAZ WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3103 NA PLACU OGRÓJECKIM W SIEWIERZU
WYKONANIE REMONTU, PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. ORAZ BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU GMINNYM W SIEWIERZU PRZY UL. OLEŚNICKIEGO 1 NA POTRZEBY KLUBU SENIORA
WYKONANIE REMONTU, PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. ORAZ BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU GMINNYM W SIEWIERZU PRZY UL. OLEŚNICKIEGO 1 NA POTRZEBY KLUBU SENIORA
PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W RAMACH BUDOWY DROGI W ULICACH ŻWIRKI I WIGURY ORAZ KIELECKIEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W RAMACH BUDOWY DROGI W ULICACH ŻWIRKI I WIGURY ORAZ KIELECKIEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
ZAKUP KOPARKO-ŁADOWARKI CAT 428F NA POTRZEBY ZUWIK W SIEWIERZU
ZAKUP KOPARKO-ŁADOWARKI CAT 428F NA POTRZEBY ZUWIK W SIEWIERZU
BUDOWA WODOCIĄGU W SIEWIERZU UL. NOWOMIEJSKA (2018 R.)
BUDOWA WODOCIĄGU W SIEWIERZU UL. NOWOMIEJSKA (2018 R.)
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU REMIZY OSP W NOWEJ WIOSCE
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU REMIZY OSP W NOWEJ WIOSCE
 
MONTAŻ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z ADAPTACJĄ ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA NA KOTŁOWNIĘ ORAZ MONTAŻ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W POMIESZCZENIACH REMIZY OSP W DZIEWKACH
BUDOWA SIŁOWNI TERENOWYCH W BRUDZOWICACH I PODWARPIU
BUDOWA SIŁOWNI TERENOWYCH W BRUDZOWICACH I PODWARPIU
BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZEZ DK 1 W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. BYTOMSKĄ I Z UL. BOHATERÓW
BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZEZ DK 1 W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. BYTOMSKĄ I Z UL. BOHATERÓW
 
ZABUDOWA 2 SEGMENTOWYCH BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU REMIZY OSP W SIEWIERZU - PIWONI
BUDOWA 520 MB NOWEGO WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI DZIEWKI „PASTERNIK
BUDOWA 520 MB NOWEGO WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI DZIEWKI „PASTERNIK
ZAKUP WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO ORAZ SPRZĘTU AGD DO WYREMONTOWANEJ REMIZY OSP TULISZÓW
ZAKUP WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO ORAZ SPRZĘTU AGD DO WYREMONTOWANEJ REMIZY OSP TULISZÓW
PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W UL. SZEROKIEJ O DŁUGOŚCI 710 MB Z RUR PE Ø 125 MM.
PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W UL. SZEROKIEJ O DŁUGOŚCI 710 MB Z RUR PE Ø 125 MM.
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ POLNĄ Z ULICĄ PARKOWĄ
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ POLNĄ Z ULICĄ PARKOWĄ
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DLA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ŻELISŁAWICACH ORAZ INWENTARYZACJI ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ, A TAKŻE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DLA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ŻELISŁAWICACH ORAZ INWENTARYZACJI ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ, A TAKŻE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I WYKONAWCZYCH WRAZ Z UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH OPINII, UZGODNIEŃ, DECYZJI ORAZ OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA BUDOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CZĘŚCI MIESZKALNEJ Z MIESZKANIAMI SOCJALNYMI I KOMUNALNYMI ORAZ Z REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEWIERZU PRZY ULICY BEMA
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I WYKONAWCZYCH WRAZ Z UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH OPINII, UZGODNIEŃ, DECYZJI ORAZ OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA BUDOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CZĘŚCI MIESZKALNEJ Z MIESZKANIAMI SOCJALNYMI I KOMUNALNYMI ORAZ Z REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEWIERZU PRZY ULICY BEMA
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] PROJEKT DLA ZADANIA
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] PROJEKT DLA ZADANIA "POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI I ESTETYKI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ BUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEGO PARKINGU PRZY UL. CZARNIECKIEGO W SIEWIERZU"
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] BUDOWA NOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SIEWIERZU
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] BUDOWA NOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SIEWIERZU
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SIEWIERZU Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO I DROGĄ DOJAZDOWĄ WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ I SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SIEWIERZU Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO I DROGĄ DOJAZDOWĄ WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ I SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DLA REWITALIZACJI HISTORYCZNEGO CENTRUM SIEWIERZA WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNYCH DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB INNYCH OSTATECZNYCH DECYZJI LUB BRAKU SPRZECIWU DO ZGŁOSZEŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DLA REWITALIZACJI HISTORYCZNEGO CENTRUM SIEWIERZA WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNYCH DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB INNYCH OSTATECZNYCH DECYZJI LUB BRAKU SPRZECIWU DO ZGŁOSZEŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ OSIEDLE ZACHÓD I OSIEDLE JEZIORO Z ULICĄ BYTOMSKĄ W SIEWIERZU ORAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ OSIEDLE ZACHÓD I OSIEDLE JEZIORO Z ULICĄ BYTOMSKĄ W SIEWIERZU ORAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W CZĘŚCI MIASTA SIEWIERZ - TZW.
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W CZĘŚCI MIASTA SIEWIERZ - TZW. "PIWONI"
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] OPRACOWANIE PROJEKTU REKONSTRUKCJI PARTEROWYCH POMIESZCZEŃ SKRZYDŁA WSCHODNIEGO ORAZ REMONTU PIWNICY WSCHODNIEJ ZAMKU W SIEWIERZU
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] OPRACOWANIE PROJEKTU REKONSTRUKCJI PARTEROWYCH POMIESZCZEŃ SKRZYDŁA WSCHODNIEGO ORAZ REMONTU PIWNICY WSCHODNIEJ ZAMKU W SIEWIERZU
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA BUDOWY DROGI GMINNEJ NA UL. CHABROWEJ W SIEWIERZU
[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA] OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA BUDOWY DROGI GMINNEJ NA UL. CHABROWEJ W SIEWIERZU
Stronę odwiedzono 208933 razy.
  Strona główna   Dodaj do ulubionych Copyright © 2018 Zdzisław Banaś