www.zdzislawbanas.pl
Facebook
 
YouTube
 
Instagram
  Dodaj do ulubionych   Listy poparcia   Dyplomy   Kontakt
Strona główna Aktualności  |  O mnie   |  Galeria   |  Mój program   |  Kandydaci do Rady   |  Zgłoszenie uwag   |  Siewierz w obiektywie   |  Komitet honorowy   |  Audycje filmowe
ZDZISŁAW BANAŚ
KANDYDAT NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA BANASIA
Pobierz w PDF INWESTYCJE

Zagospodarowanie terenu w Siewierzu na cele rekreacyjno-edukacyjne poprzez budowę Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach projektu pn. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz
 

Zagospodarowanie terenu w Siewierzu na cele rekreacyjno-edukacyjne poprzez budowę Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach projektu pn. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz

Koszt zadania: 3.777. 685,40 zł
Termin realizacji: 2018 rok

Zakres prac:
 • budowa:
  - placu zabaw w centralnej części parku z nawierzchnią poliuretanową,
  - strefy dydaktycznej z nawierzchnią poliuretanową,
  - siłowni zewnętrznej z nawierzchnią poliuretanową,
  - głównej ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni mineralno-żywicznej,
  - ścieżki pieszej dydaktycznej o nawierzchni mineralno-żywicznej,
  - ścieżek pieszych o nawierzchni mineralno-żywicznej, mineralnej i żwirowej,
  - placu wejściowego i zjazdu z kostki betonowej oraz innych placów utwardzonych,
 • małej architektury, przygotowanie zieleni,
 • dwóch kładek dla pieszych nad rowem Jordan,
 • uzbrojenie terenu, w tym: oświetlenie, kanalizacja deszczowa,
 • utworzenie plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej z nawierzchni utwardzonych
 • w formie ścieżek pieszych o nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-żywicznej oraz z nawierzchni trawiastych, budowa nowego ogrodzenia, wykonanie nasadzeń i małej architektury.
Dofinansowanie:
z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL w wys. 2.737.359,26 zł
i z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Fundusz Solidarności w wys. 570.000,00 zł.

  


Stronę odwiedzono 180058 razy.
  Strona główna   Dodaj do ulubionych Copyright © 2018 Zdzisław Banaś