www.zdzislawbanas.pl
Facebook
 
YouTube
 
Instagram
  Dodaj do ulubionych   Listy poparcia   Dyplomy   Kontakt
Strona główna Aktualności  |  O mnie   |  Galeria   |  Mój program   |  Kandydaci do Rady   |  Zgłoszenie uwag   |  Siewierz w obiektywie   |  Komitet honorowy   |  Audycje filmowe
ZDZISŁAW BANAŚ
KANDYDAT NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA BANASIA
Pobierz w PDF INWESTYCJE

Przebudowa dróg od skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Oleśnickiego do ronda na ul. Kieleckiej w Siewierzu wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji sanitarnej, budową kanału technologicznego oraz wykonaniem docelowej organizacji ruchu drogowego i innych robót towarzyszących
 

Przebudowa dróg od skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Oleśnickiego do ronda na ul. Kieleckiej w Siewierzu wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji sanitarnej, budową kanału technologicznego oraz wykonaniem docelowej organizacji ruchu drogowego i innych robót towarzyszących

Koszt zadania: 7.543.908,98 zł

Termin realizacji: marzec – grudzień 2016 r.

Zakres prac:
  • przebudowa dróg od skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Oleśnickiego do ronda na ul Kieleckiej w Siewierzu wraz z elementami przyległymi (np. skrzyżowaniami z innymi drogami, parkingami, ciągami pieszo jezdnymi, wjazdami, zatokami, poboczami, zielenią) oraz regulacją wysokościową zwieńczeń urządzeń podziemnych, organizacją ruchu drogowego na czas budowy, pełną obsługą geodezyjną budowy, robotami przygotowawczymi (usunięcie kolidujących drzew i krzewów, karczowanie pni), robotami rozbiórkowymi wraz z wywozem i utylizacją zbędnych materiałów, robotami ziemnymi, odwodnieniem szczelinowym, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i zielenią drogową,
  • budowa kanalizacji deszczowej na ul. Żwirki i Wigury, ul. Kieleckiej i na ul. Mostowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mostowej,
  • budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kieleckiej z odgałęzieniami do granic nieruchomości prywatnych z przejściem pod torami i połączeniem z istniejącą kanalizacją na ul. Żwirki i Wigury, wraz z odcinkami i kolektorami tłocznymi, studniami i przyłączami dla podłączenia przyszłej kanalizacji sanitarnej kolejnych etapów,
  • budowa oświetlenia ulicznego wraz z kanałem technologicznym na ul. Żwirki i Wigury oraz Kieleckiej,
  • przebudowa słupów energetycznych nn i słupa telekomunikacyjnego,
  • wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego.
Dofinansowanie:
  • na przebudowę drogi w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w wysokości: 3.000.000,00 zł oraz
  • na kanalizację sanitarną dla części ul. Kieleckiej w wysokości 316.376,56 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
      


Stronę odwiedzono 180118 razy.
  Strona główna   Dodaj do ulubionych Copyright © 2018 Zdzisław Banaś